דואר אדום

דואר אדום

יש לכם ידיעה בלעדית? מידע חדשותי? צילמתם אירוע חשוב? אתם מעוניינים במידע שנחשוף? שלחו לנו ואנו נפרסם

הפרסום בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת האתר
בשליחת המידע
אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לגלילון באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי.
ידוע לי כי משלוח החומר לגלילון מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא גלילון לנכון, ומתיר לגלילון לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי יגלילון אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.